Bánh mì thịt kho trứng  Vietnamese sandwich with braised pork and egg (pop-top view)  Bánh Mì Cô Út  Elizabeth St  Manhattan