Bánh chưng chiên  crispy sticky rice cake (cutaway view)  Bánh Vietnamese Shop House  Amsterdam Ave  Manhattan