Thiebou djeun (red)  Keur Coumba  West 116th St  Manhattan